วัฒนธรรม : บ้านเรือนไทย - Art-Dee : The Art of Architecture Model

Go
Go to content

Main menu:

วัฒนธรรม : บ้านเรือนไทย

De' Pep Mo
 
TPM-01 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

TPM-01 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

บ้านเรือนไทยภาคกลาง
เรือนคู่ แบบขวาง
ตัวเรือนตั้งขางกันอยู่ มีชานกลางบ้าน

ขนาดเมื่อประกอบเสร็จ ก.x ย.x ส.
11 x 15 x 6 นิ้ว

399.00 ฿ Add
TPM-02 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

TPM-02 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

บ้านเรือนไทยภาคกลาง
เรือนคู่ แบบขนาน
ตัวเรือนตั้งขนานกัน มีชานกลางบ้าน

ขนาดเมื่อประกอบเสร็จ ก.x ย.x ส.
12 x 13 x 6 นิ้ว

399.00 ฿ Add
TPM-03 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

TPM-03 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

บ้านเรือนไทยภาคกลาง
เรือนเดี่ยว เรือนเริ่มต้นครอบครัว
ตัวเรือนเดี่ยว มีชานขนาดเล็ก

ขนาดเมื่อประกอบเสร็จ ก.x ย.x ส.
7 x 9 x 6 นิ้ว

299.00 ฿ Add
TPM-04 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

TPM-04 : บ้านเรือนไทยภาคกลาง

บ้านเรือนไทยภาคกลาง
เรือนแพ ตัวเรือนตั้งอยู่บนแพไม้ไผ่
เป็นเรือนในแบบ อ.เจ้าเจ็ด อยุธยา

ขนาดเมื่อประกอบเสร็จ ก.x ย.x ส.
7 x 9 x 6 นิ้ว

299.00 ฿ Add
 
Back to content | Back to main menu