วัฒนธรรม : วิถีทาง วิถีไทย - Art-Dee : The Art of Architecture Model

Go
Go to content

Main menu:

วัฒนธรรม : วิถีทาง วิถีไทย

De' Puzzle
 
VT-01 : รถม้านครลำปาง

VT-01 : รถม้านครลำปาง

ลำปางเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังนิยมใช้รถม้าเป็นพาหนะเดินทางระยะใกล้ๆ ภายในตัวเมืองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว รถม้าลำปางเป็นรถเปิดประทุน ที่นั่งผู้โดยสารคล้าย คลึงกับที่นั่งของจักรยานสามล้อแต่มีขนาดใหญ่กว่า อยู่ทางตอนหลังของที่นั่งคนบังคับม้า ซึ่งมีระดับสูงกว่าเล็กน้อย นั่งได้คันละ 2 คน (งานจำลองของเรา ถอดแบบมาจากรถม้าจริงๆ แห่งนครลำปาง พร้อมม้าเซรามิก 1 ตัว)

550.00 ฿ Add
VT-02 : เกวียนไทยโบราณภาคกลาง

VT-02 : เกวียนไทยโบราณภาคกลาง

พาหนะหลักทางบกแต่ครั้งโบราณ ในสมัยก่อนการเดินทางที่มีสิ่งของจะใช้วิธีบรรทุกขนส่งด้วยการหาบ การหาม โดยใช้แรงคนหรือแรงสัตว์ ต่อมา เมื่อสามารถสร้างเกวียน ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนด้วยล้อ ๒ ล้อที่ใช้แรงงานสัตว์เทียมลากได้แล้ว เกวียนจึงกลายเป็นพาหนะหลัก ใช้ในการบรรทุกเดินทางขนส่งทางบกระหว่างชนบทกับชนบท หรือชนบทกับในเมือง และเป็นเสมือนพาหนะคู่ใจของคน ในสังคมเกษตรกรรม จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกครอบครัวในสังคมเกษตรกรรมต้องมีเกวียนไว้ใช้งานอย่างน้อย ๑ เล่ม
[เกวียนโบราณภาคกลาง ในชุดจะมาเฉพาะตัวเกวียน ถ้าต้องการควายลากจูงต้องซื้อเพิ่ม]

350.00 ฿ Add
VT-03 : เกวียนไทยโบราณภาคเหนือ

VT-03 : เกวียนไทยโบราณภาคเหนือ

พาหนะหลักทางบกแต่ครั้งโบราณ ในสมัยก่อนการเดินทางที่มีสิ่งของจะใช้วิธีบรรทุกขนส่งด้วยการหาบ การหาม โดยใช้แรงคนหรือแรงสัตว์ ต่อมา เมื่อสามารถสร้างเกวียน ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนด้วยล้อ ๒ ล้อที่ใช้แรงงานสัตว์เทียมลากได้แล้ว เกวียนจึงกลายเป็นพาหนะหลัก ใช้ในการบรรทุกเดินทางขนส่งทางบกระหว่างชนบทกับชนบท หรือชนบทกับในเมือง และเป็นเสมือนพาหนะคู่ใจของคน ในสังคมเกษตรกรรม จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกครอบครัวในสังคมเกษตรกรรมต้องมีเกวียนไว้ใช้งานอย่างน้อย ๑ เล่ม
[เกวียนโบราณภาคเหนือ ในชุดจะมาเฉพาะตัวเกวียน ถ้าต้องการวัวลากจูงต้องซื้อเพิ่ม]

350.00 ฿ Add
VT-04 : เกวียนโบราณภาคเหนือ ขนาดเล็ก

VT-04 : เกวียนโบราณภาคเหนือ ขนาดเล็ก

เกวียนโบราณจำลอง ภาคเหนือ ขนาดเล็ก เป็นสินค้า Wood Puzzle คือสินค้าประกอบ ทำจากไม้ เพื่อความสวยงาม เหมือนจริง และแข็งแรง สามารถประกอบได้โดยง่าย บรรจุพร้อมวัวเทียม 1 คู่ในกล่อง

150.00 ฿ Add
VT-05 : เกวียนโบราณภาคอีสาน ขนาดเล็ก

VT-05 : เกวียนโบราณภาคอีสาน ขนาดเล็ก

เกวียนโบราณจำลอง ภาคอีสาน ขนาดเล็ก เป็นสินค้า Wood Puzzle คือสินค้าประกอบ ทำจากไม้ เพื่อความสวยงาม เหมือนจริง และแข็งแรง สามารถประกอบได้โดยง่าย บรรจุพร้อมวัวเทียม 1 คู่ในกล่อง

150.00 ฿ Add
 
Back to content | Back to main menu