วัฒนธรรม : บ้านเรือนไทย - Art-Dee : The Art of Architecture Model

Go
Go to content

Main menu:

วัฒนธรรม : บ้านเรือนไทย

De' Puzzle
TH-01 : บ้านทรงไทยภาคกลางเรือนเดี่ยว

TH-01 : บ้านทรงไทยภาคกลางเรือนเดี่ยว

บ้านทรงไทยภาคกลาง เรือนเดี่ยว หรือที่เรียกกันติดปากว่า เรือนยอดแหลม เป็นเรือนเริ่มต้นสำหรับสร้างครอบครัว นิยมปลูกมากที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง เป็นต้น

550.00 ฿ Add
TH-02 : บ้านทรงไทยภาคอีสาน เฮือนโคราช

TH-02 : บ้านทรงไทยภาคอีสาน เฮือนโคราช

เฮือนโคราช เรือนพื้นถิ่นเดิมของขาวอีสาน มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ มีส่วนชานหน้าบ้านกว้าง เพื่อให้เหมาะกับการพบปะ สังสรรค์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความสนุกสนาน ของชาวอีสาน (จำลองจากเฮือนโคราช ไร่จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม)

550.00 ฿ Add
TH-03 : บ้านทรงไทยภาคเหนือ เฮือนกาแล

TH-03 : บ้านทรงไทยภาคเหนือ เฮือนกาแล

เรือนกาแล หรือเฮือนกาแล คือบ้านพื้นถิ่นเดิมของชาวล้านนา มีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ ตัวบ้านจะมี 2 ส่วนหลัก คือเฮือนนอน กับเฮือนไฟ ตัวบ้านที่สร้างจะมีลักษณะป้านขึ้นไปทางหลังคา และมีหน้าต่างขนาดเล็ก มีเติ๋น เพื่อไว้ รับแขก ทานอาหาร และมี กาแลอยู่ที่มุมหลังคาบ้าน (จำลองจาก เฮือนอุ๊ยผัด..ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

550.00 ฿ Add
TH-04 : บ้านทรงไทยภาคใต้ เรือนสตูล

TH-04 : บ้านทรงไทยภาคใต้ เรือนสตูล

ลักษณะสำคัญของบ้านทรงไทยภาคใต้ คือ เสาตัวเรือนจะตั้งอยู่บนฐานปูน และมีการยกพื้นสูงเพื่อจะไว้ เก็บเรือ บริเวณใต้ถุนบ้าน ลักษณะบ้านแบบนี้จะพบที่จังหวัดสตูล เป็นลักษณะเรือนเหลี่ยมขนาดใหญ่ และมีการแบ่งซอยห้องภายใน (จำลองจากบ้าน ผู้ใหญ่.... อ.เมือง จ.สตูล)

550.00 ฿ Add
 
 
Back to content | Back to main menu